Městské informační centrum

Městské informační centrum

Městské informační centrum

Městské informační centrum Uherské Hradiště je provozováno Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu  REGION SLOVÁCKO  na základě příkazní smlouvy s městem Uherské Hradiště.

Adresa: Městské informační centrum, Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 525, Fax: 572 525 527
E-mail: mic@uherske-hradiste.cz
Www: www.uherske-hradiste.cz
Facebook: www.facebook.com/micuhhradiste

Celoroční provozní doba:
Hlavní sezona (15. dubna – 15. října): denně  8.00 – 18.00
Mimosezona (16. října – 14. dubna):  po – pá 8.00 – 18.00
so – ne 9.00 – 17.00
Svátky: 10.00 – 16.00

KDO JSME?
Městské informační centrum Uherské Hradiště je provozováno Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu  REGION SLOVÁCKO  na základě příkazní smlouvy s městem Uherské Hradiště.

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Bc. Hana Patková – vedoucí, tel: 572 525 529,605 203 053
e-mail: patkova@uherske-hradiste.cz
Bc. Monika Kočí, Ing. Martina Poláková – referentky Městského informačního centra /styk s veřejností, komunikace, informace/. tel: 572 525 525, fax: 572 525 527, e-mail: mic@uherske-hradiste.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ
Ing. Jaroslava Krmela Vacková – vedoucí, tel: 572 525 526, 777 725 056, e-mail: icm@icm.uh.cz, www.najdicestu.cz
Kamila Junáková – referentka ICM

Provozní doba: pondělí – pátek 09.00 – 17.00

REGION SLOVÁCKO, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
Ing. Lenka Durďáková – tajemnice, tel.: 739 525 235
e-mail: lenka.durdakova@slovacko.cz

TRADIČNÍ VÝROBEK SLOVÁCKA
Prodejní expozice, Masarykovo náměstí 21, Uh. Hradiště

Ilona Družbíková Hampalová, tel.: 572 525 528, 739 525 231
email: prodejna@tradicnivyrobek.cz

Prodejní místo ve Slovácké tržnici, Verbířská 1286, Uh. Hradiště
Ilona Hampalová, Jarmila Sabáková tel.: 605 203 051
CAFE 21 – komunitní kavárna
Zdenka Dvořáková – vedoucí, tel.: 605 703 052, email: cafe21@slovacko.cz

MIC